Модуль-контроль (питання до іспиту)

Головне зображення розробки: Модуль-контроль (питання до іспиту)

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Модуль-контроль (питання до іспиту)

 1. Загальна характеристика словникового складу української мови (описати чинники, що впливають на активний розвиток лексико-семантичної системи).
 2. Лексикологія сучасної української мови: предмет і завдання.
 3. Зв’язок лексикології з іншими науками (зокрема з фонетикою, орфографією, граматикою).
 4. Визначення слова. Критерії виділення слова як самостійної мовної одиниці. Слова повнозначних і службових частин мови.
 5. Лексичне значення та його зв’язок з особливостями слова як знакової одиниці.
 6. Структура лексичного значення слова. Денотативний і конотативний компоненти змісту, типи конотації.
 7. Семантична структура лексичного значення слова. Поняття семи, типи сем.
 8. Прямі і переносні значення. Типи переносних значень: метафора і метонімія.
 9. Первинні і вторинні лексичні значення.
 10. Вільні і зв’язані значення слова.
 11. Типи зв’язаних лексичних значень: фразеологічно зв’язані значення, синтаксично зумовлені, конструктивно зумовлені значення.
 12. Причини появи та існування полісемії. Когнітивна база прямого і переносного значень слів.
 13. Типи полісемії (ланцюжкова, радіальна, комбінована).
 14. Визначення лексичних омонімів. Типи лексичних омонімів.
 15. Джерела омонімів, їх стилістична роль.
 16. Омоніми і багатозначні слова. Розмежування омонімії та полісемії.
 17. Суміжні з омонімами явища (омографи, омоформи, омофони). Мовні каламбури.
 18. Визначення синонімів. Джерела і шляхи формування лексичної синонімії.
 19. Класифікація синонімів (семантичні, стилістичні, семантико-стилістичні).
 20. Характеристика абсолютних і контекстуальних синонімів.
 21. Синонімічний ряд і синонімічне гніздо.
 22. Перифрази, евфемізми, табу − як джерело збагачення лексичних синонімів. Стилістичні функції названих одиниць у текстах різного стильового спрямування.
 23. Антоніми. Типи антонімів. Словник антонімів.
 24. Пароніми, типи паронімів. Експресивні функції паронімів. Словник паронімів.
 25. Сфери вживання української літературної мови. Поняття про функціональний стиль.
 26. Загальна характеристика стилів української мови.
 27. Стилістично нейтральна й стилістично забарвлена лексика.
 28. Загальновживана розмовно-побутова лексика.
 29. Розмовна лексика обмеженого вживання.
 30. Діалектизми, типи діалектизмів – лексичні, семантичні, етнографічні.
 31. Просторічна лексика, жаргонна й арготична.
 32. Суржик, причини появи суржику. Наукові дослідження суржику в українському мовознавстві.
 33. Лексичний склад писемного вияву української мови: книжна лексика, слова-поетизми.
 34. Слова-терміни, канцеляризми, професійна лексика.
 35. Активна загальновживана лексика сучасної української мови.
 36. Групи пасивної лексики (архаїзми, історизми, неологізми, авторські неологізми, слова-терміни та ін.).
 37. Динамічні процеси у словниковому складі сучасної української мови: неосемантизми, активізація, архаїзація лексичних одиниць.
 38. Загальна характеристика лексики української мови за походженням.
 39. Незапозичена лексика української мови. Спільноіндоєвропейська мовна спадщина, праслов’янський період розвитку української лексики.
 40. Власне українська лексика, її ознаки.
 41. Лексичні запозичення з інших мов: запозичення зі слов’янських мов; запозичення з неслов’янських мов.
 42. Запозичення зі старослов’янської мови, ознаки старослов’янізмів.
 43. Запозичення з грецької і латинської мов. Ознаки таких запозичень.
 44. Запозичення із західноєвропейських мов (з німецької, французької, англійської, італійської).
 45. Фразеологія − самостійна мовознавча дисципліна. Предметі завдання фразеології.
 46. Визначення фразеологізмів. Основні ознаки фразеологізмів.
 47. Фразеологізм і слово.
 48. Класифікація фразеологізмів (фразеологічні зрощення, єдності, сполучення).
 49. Фразеологізми й мовні кліше, мовні штампи.
 50. Прислів’я і приказки, крилаті вислови.
 51. Джерела фразеологізмів.
 52. Фразеологічні словники української мови.
 53. Історія укладання словників в Україні.
 54. Типи сучасних словників української мови.
 55. Словникова стаття. Характеристика тлумачних, перекладних, орфоепічних, орфографічних, етимологічних, фразеологічних, термінологічних словників.
 56. Характеристика „Словаря української мови” Бориса Грінченка (за вступною статтею у першому томі).
 57. Характеристика 11-ти томного „Словника української мови” (за вступною статтею у першому томі).
 58. Характеристика словників синонімів української мови (роки виходу, укладачі, особливості словникових статей).
50 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Модуль-контроль (питання до іспиту)»?
Щоб купити «Модуль-контроль (питання до іспиту)», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Модуль-контроль (питання до іспиту)»?
Матеріали «Модуль-контроль (питання до іспиту)» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Модуль-контроль (питання до іспиту)» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Модуль-контроль (питання до іспиту)» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Модуль-контроль (питання до іспиту)» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Модуль-контроль (питання до іспиту)» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *