Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК

Головне зображення розробки: Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Практична робота №2

                       НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

Мета: перевірити рівень знань студентів про небезпеки техногенного та природного походження та навичок застосування алгоритму дій при їх виникненні; розглянути приклади та дії під час надзвичайних ситуацій.

Матеріали та обладнання: таблиці, підручники, електронні носії.

 

Теоретичні відомості

Природні небезпеки.

До природних небезпек належать абіотичні та біотичні небезпеки. Одним із проявів природних небезпек є стихійні лиха. Стихійні лиха – це природні явища, які мають надзвичайний характер та призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і знищення матеріальних цінностей. За причиною виникнення стихійні лиха поділяють на: тектонічні (пов’язані з процесами, які відбуваються в надрах земної кори), топологічні (пов’язані з процесами, які відбуваються на поверхні землі), метеорологічні (пов’язані з процесами, які відбуваються в атмосфері).

Види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні, космічні.

Серед літосферних небезпек розрізняють землетруси, вулкани, зсуви, селі.

Землетрус – підземні поштовхи та коливання земної поверхні, зумовлені раптовими зміщеннями і розривами в корі або у верхній частині мантії, які передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань. Ділянка в надрах Землі, де зароджується землетрус, називається гіпоцентром. Проекцію гіпоцентру на земну поверхню називають епіцентром землетрусу.

За глибиною розміщення осередку гіпоцентру землетруси класифікують так: 0-50 км – поверхневі або корові; 50-100 км – проміжні; понад 100 км глибокі. Основні характеристики землетрусу: глибина осередку; магнітуда характеризує загальну енергію землетрусу і є логарифмом максимальної амплітуди зміщення грунту на відстані 100 км від епіцентру (вимірюється шкалою Ріхтера від 0-9); інтенсивність – характеризує розмір збитків, кількість жертв (оцінюють за 12-6альною шкалою Меркалі).

Зсув – сповзання мас гірських порід вниз по схилу, яке виникає через порушення рівноваги. Зсуви бувають повільні (см/доба), середньої швидкості (м/год), швидкі (км/год).

Селі – це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних частин, каміння, уламків гірських порід (від 10-15 до 75% об’єму потоку). За складом матеріалу, що переносить потік, розрізняють: грязьові, грязекам’яні, водокам’яні.

Гідросферні небезпеки – повені, снігові лавини, шторми, цунамі.

Повінь – значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі. В Україні повені спостерігаються в басейнах Дніпра, Дністра, Прип’яті.

В останні роки найчастіше спостерігаються в Закарпатті (Західний Буг та Тиса). Снігова лавина – величезна маса снігу, яка зсувається або падає зі стрімких гірських схилів, захоплюючи різні об’єкти, що трапляються на шляху. Лавина супроводжується утворенням передлавинної поверхневої хвилі, що  має найбільшу руйнівну силу. Розрізняють сухі (зимові) та мокрі (весняні) снігові лавини.

Шторм – тривалий, дуже сильний вітер, що спричиняє значні руйнування на суші та велике хвилювання на морі.

Цунамі – великі хвилі, що виникають на поверхні океану під час підводних землетрусів.

Атмосферні небезпеки – бурі, урагани, тайфуни, цунамі, смерчі, морози, засуха тощо.

Ураган – вітер руйнівної сили зі швидкістю 35 м/с.

Буря – шторм, тривалий, дуже сильний вітер (понад 20 м/с), спричинений зазвичай циклоном.

Смерч – сильний локальний атмосферний вихор (діаметр до 1000м), в якому повітря обертається зі швидкістю до 100 м/с.

Для характеристики таких стихійних явищ розроблено класифікацію сили вітру (шкала Бофорта).

Техногенні небезпеки.

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або  акваторії загрозу для життя  і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання  і транспортніх засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа – великомасштабна аварія, що призводить до тяжких наслідив для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування.

Електричний струм – це упорядкований (спрямований) рух електрично заряджених тіл або часток. Він спричиняє:

– термічну дію – нагрівання тканин аж до опіків;

– електролітичну дію – розкладання органічної рідини, в тому числі крові, та порушення її фізико-хімічного складу;

– біологічна дія – подразнення та збудження живих тканин організму та порушення внутрішніх біологічних процесів;

– механічна дія – розрив тканин організму та миттєве вибухоподібне утворення пари з тканинної рідини і крові.

Умови, що визначають можливість ураження електричним струмом:

 • випадкове торкання до струмопровідної частини, що перебуває під напругою;
 • несправність захисних засобів, пошкодження ізоляції;
 • помилкове включення обладнання, його замикання внаслідок несправності, розряд блискавки;
 • виникнення крокової напруги на поверхні землі або підлоги внаслідок замикання провідника на землю або несправності заземлення.

Отруйні речовини – це токсичні хімічні з’єднання з певними хімічними та фізичними властивостями. Відповідно до характеру дії на організм людини хімічні речовини поділяються на:

токсичні – викликають загальне отруєння або впливають на окремі системи організму людини;

подразнюючі – зумовлюють подразнення слизових оболонок, дихальних шляхів, очей, легенів, шкіри;

мутагенні – призводять до порушення генетичного коду, зміни спадкової інформації;

канцерогенні – зумовлюють, як правило, злоякісні новоутворення;  наркотичні – впливають на центральну нервову систему;

задушливі призводять до токсичного набряку легенів; сенсибілізатори – речовини, що діють як алергени.

Вплив хімічних факторів небезпек односпрямованої дії оцінюють за сумою відношень фактичних концентрацій речовин до їх гранично-допустимих концентрацій (ГДК).

 

Практичні завдання:

 1. Вивчити матеріал поданий в теоретичних відомостях.
 2. Виконати завдання 1.
 3. Пройти тест для оцінки рівня знань,.

 

Завдання №1

Розглянути запропоновані ситуації і визначити модель поведінки

 1. Під час польоту на літаку склалася аварійна ситуація. Зазначте ваші першочергові дії і опишіть безпечне положення тіла, яке необхідно прийняти під час посадки.
 2. Під час круїзу на теплоході ви побачили, як людина випала за борт у воду. Зазначте, які правила поведінки порушила вона та опишіть ваші першочергові дії.
 3. Перебуваючи в своїй квартирі на 8 поверсі, ви відчули підземні поштовхи. Як Ви будете діяти? Який резерв часу має людина для захисту при землетрусі, враховуючи неоднакову швидкість поширення різних сейсмічних хвиль?
 4. Під час землетрусу ви опинилися на вулиці. Як ви будете діяти в умовах міста та за його межами?
 5. На зимових канікулах Ви поїхали на гірськолижний курорт у Карпати. З’їжджаючи з гори, Ви помітили сходження лавини. Вкажіть типи лавин, характерних для Карпатських гір. Опишіть свої дії.
 6. На ваших очах людину вразило електричним струмом. Які заходи, на Вашу думку, потрібно вжити?
 7. Сталася техногенна аварія, і штаб НС рекомендує залишатися вдома. Ваші дії.
 8. Ви переходите нерегульоване світлофором перехрестя, до якого наближається машина. Що потрібно зробити в цій ситуації?
 9. Ви мешкаєте в будинку, розташованому на схилі яру. Унаслідок дощових опадів навесні відбулося перезволоження ґрунту. Це стало причиною зсуву. Як, на Вашу думку, потрібно готуватись до виникнення зсуву та які Ваші першочергові дії під час зсуву?
 10. Біля Вашого міста сталася аварія вантажного потягу, унаслідок чого відбувся викид у атмосферу значної кількості хлору. Опишіть Ваші дії при загрозі цієї хімічної небезпеки.
 11. Як необхідно діяти, якщо в приміщенні розбито ртутний термометр? Назвіть основні ознаки хронічного отруєння парами ртуті та способи демеркуризації.
 12. Сильні вітри, шквали, смерчі – стихійне лихо, яке виникає в будь-яку пору року. Найчастіше вдається оголосити штормове попередження. Назвіть фактори небезпеки та дії при загрозі сильних вітрів, шквалів та смерчів.
 13. Ви користуєтесь мобільним телефоном більше трьох годин на добу. Визначити фактори небезпеки та наслідки впливу мобільного телефону на ваше здоров’я.
 14. Подайте сигнали оповіщення при загрозі повені.
 15. Щороку Міністерством охорони здоров’я України реєструється сумна статистика травмувань, пов’язаних із ожеледицею. Які заходи необхідно вжити перед виходом із дому та як можна зменшити ризик травмування?
 16. Минуло багато років із часів Великої Вітчизняної війни, але до цих пір до нас надходять відгуки тих буремних подій. Особливо часто з ними зустрічаються будівельники та дачники. Опишіть Ваші дії при виявленні вибухонебезпечних предметів.
 17. .      3а даними МНС України, основними причинами трагедій на воді є вживання спиртних напоїв дорослими, бешкетування дітей на воді та забруднення територій пляжів і водойм. Назвіть вимоги до місць масового відпочинку та правила безпечної поведінки на воді. Проаналізуйте можливі причини загибелі людей на воді в літній період та оцініть їх за 10-бальною шкалою.
 18. Повертаючись додому, Ви відчули на сходах запах газу. Проаналізуйте можливі причини небезпеки та складіть алгоритм дій у вигляді пам’ятки.
 19. Під час урагану було пошкоджено лінію електропередач. Ви знаходитесь у зоні розтікання струму. Опишіть вплив електричного струму на організм людини та продемонструйте Ваші дії в цій ситуації.
 20. Опишіть Ваші дії у випадку зіткнення двох потягів та у випадку евакуації людей з вагону, що зійшов із рейок.
 21. Ви проживаєте в багатоповерховому будинку. Під час виконання ремонтних робіт відбувся розрив водопроводу, Ваші першочергові дії. Які правила безпеки при затопленні цілого поверху?
 22. Людина доторкнулася праскою, яка має оголений дріт, вологої ганчірки. Змоделюйте наслідки цієї ситуації та можливі шляхи її запобігання.
 23. Діти грали на узбіччі автомагістралі поблизу світлофора. Через декілька годин їхнє самопочуття погіршилось: з’явився головний біль, кволість, запаморочення. Поясніть причину цього і як потрібно діяти в цій ситуації?
 24. У кухні на плиті на потужному вогні вариться борщ. Каструля щільно закрита кришкою. Що відбудеться, якщо борщ переллється через краї каструлі та які наслідки можливі в цій ситуації?
 25. Узимку власник автомобіля порався в гаражі й сів погрітися в машину з увімкненим мотором. Яка небезпека загрожує цій людині, якщо вона раптом засне?

  ВИСНОВКИ:_ : перевірили рівень знань про небезпеки техногенного та природного походження та навичок застосування алгоритму дій при їх виникненні; розглянули приклади та дії під час надзвичайних ситуацій.

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ:___________________

80 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК»?
Щоб купити «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК»?
Матеріали «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Практична робота №2                        НЕБЕЗПЕКИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗПЕК» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *