Завдання для самостійної роботи

Головне зображення розробки: Завдання для самостійної роботи

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Завдання для самостійної роботи 1

1) Проаналізуйте чинні програми навчання і виховання дітей ЗДО та початкової школи щодо реалізації принципу наступності.

2) Визначіть і проаналізуйте показники психологічної готовності дитини до навчання в школі.

3) Напишіть есе на тему «Як я буду готувати (готую) дітей до навчання в школі».

4) Укладіть схему «Загальнонавчальні уміння молодших школярів, шляхи їх формування».

5) Робота над педагогічними ситуаціями:

1) Мама запитує у вихователя: «Чому дитина стала норовливою, неслухняною? Була маленькою — горя не знали з нею. А тепер (незабаром до школи!) стала іншою: наші розпорядження критикує. Грубіянить, на все має свою думку… А ми завжди суворі із сином: ніколи не відступаємо від своїх слів: якщо сказали — він повинен точно виконати. Жодних поступок!»

Запитання:

– Опишіть розпорядження дорослих у наведеному вище випадку. Чим вони вмотивовані? – Чому в описаному випадку дитина стала неслухняною, норовливою? – Як розуміти зміст дефініції «суворість» у вихованні дітей?

2) Бабуся в Миколки дуже турботлива: вона у всьому намагається допомогти своєму онукові. До дитячого садка одягає старшого дошкільника вона, пояснюючи, що за своє життя дитина ще встигне навчитися всього. Іграшки після гучних ігор хлопчика також прибирає бабуся. Годує його з ложки, виправдовуючись тим, що це – прояв її любові. Миколка не встигає подумати – з мамою піти в парк або з бабусею в кіно, як бабуся вже прийняла рішення: з нею йому буде цікавіше. Коли хлопчикові гуляти та з ким гратись – також вирішує бабуся. Одним словом, дитина за бабусею – за кам’яною горою.       Запитання:

– Чи права бабуся, яка оточила дитину такою надмірною турботою? – Чим небезпечна для дитини така надмірна опіка?

Завдання для самостійної роботи 2

1) Опишіть емоційний портрет першокласника.

2) Охарактеризуйте умови та вимоги організації ігор.

3) Охарактеризуйте типові труднощі, які можуть виникнути в організації ігор.

4) Запропонуйте сценарій спільного свята для дітей старшої групи ДНЗ та молодших школярів.

Робота над педагогічною ситуацією:

До першого класу вступив хлопчик, про якого вихователі відзивалися як про свавільного та впертого. На уроках він увесь час підіймав руку, хотів відповісти раніше за решту дітей і сердився, якщо його запитували не першим. У ці моменти він міг розкидати речі, плакати, ображати оточуючих, грюкати кулаком об парту. Після занять він скаржився батькам, що вчителька не звертає на нього жодної уваги і не запитує першим. Хлопчик намагався все виконати ідеально, якщо не вдавалося це зробити, то перекреслював роботу й відмовлявся будь-що робити надалі. Згодом, як тільки він відчував, що не може бути кращим і першим, відмовлявся працювати на уроці. Батьки наполягали на тому, щоб дитині надали можливість за її бажанням відповідати першою, не змушували працювати на уроках, якщо їй цього не хочеться. Свої прохання вони обґрунтовували тим, що поведінка їхньої дитини – прояви формування справжнього, самостійного і впевненого у собі чоловіка.

Запитання

-Чому хлопчик так поводився під час уроку?

-Чи є правильними зауваги батьків?

-До чого може призвести така поведінка хлопчика?

Питання для самоконтролю 3

1) Охарактеризуйте сутність поняття «адаптація».

2) Опишіть чинники впливу на адаптацію дитини до шкільного навчання. Охарактеризуйте роль батьків і значення перебування дитини в дошкільному навчальному закладі для адаптації.

3) Чим зумовлено небажання окремих дітей старшого дошкільного віку йти до школи?

4) Що провокує стрес дитини?

5) Конкретизуйте зміст термінів “гра”, “ігрова діяльність”, “навчальна діяльність”, “мотив”, “мотивація”.

Питання для роздумів

1) З якого віку, на ваш погляд, доцільно починати шкільне навчання?

2) Надайте батькам рекомендації для забезпечення кращої підготовки дитини до школи в умовах сімейного виховання.

3) У чому полягає психолого-педагогічне значення дидактичних ігор у навчально-виховному процесі початкової школи?

Завдання для самостійної роботи

1) Складіть схему методів навчання математики у початковій школі.

2) На основі порівняльного аналізу змісту програм старшого дошкільного віку і 1-го класу початкової школи обґрунтуйте наступність у змісті навчання математики.

Робота над педагогічною ситуацією

Шестирічну Ольгу почастували сливами. Мати запропонувала їй: — Поділи їх всім порівну — братикові, татові, мені й собі. Але що спочатку для цього необхідно зробити? — Порахувати, скільки їх, — відповідає дівчинка. — Правильно, — погоджується мати. Ольга рахує: вісім. — Перш ніж роздати сливи, порахуй, скільки їх потрібно дати кожному. Дівчинка починає вигадувати: — По три сливи, по дві… Мати допомагає їй: — Візьми сливи і розклади їх на стільки частин, скільки осіб є у родині. Дівчинка відразу впоралася з поставленим завданням.

Запитання

— Чому дівчинка не могла впоратися із завданням, використовуючи абстрактні числа?

— На які особливості дитячого мислення спирається заснований прийом, яким скористалася мама Ольги?

Питання для самоконтролю

1) Доведіть необхідність використання наочних матеріалів у вивченні математики.

2) Охарактеризуйте орієнтовні показники засвоєння знань з математики дітей молодшої, середньої і старшої груп ЗДО. Обґрунтуйте їхній зв’язок із вивченням математики у 1-му класі школи.

3) Наведіть приклади використання методів навчання математики на заняттях у ЗДО та початковій школі. Обґрунтуйте їхній взаємозв’язок.

Питання для роздумів

1) У чому полягає сутність основних вимог сучасної початкової школи до математичного розвитку дітей старшою дошкільного віку?

2) Які форми роботи з формування початкових математичних понять у дітей дошкільного віку використовуються вихователем закладу дошкільної освіти?

3) Як слід оцінювати роботу дітей з формування початкових математичних понять у ЗДО та 1-му класі школи? Обґрунтуйте.

Завдання для самостійної роботи

Наступність і перспективність у навчанні рідної мови

1) На основі порівняльного аналізу змісту чинних програм старшого дошкільного віку і 1-го класу початкової школи обґрунтуйте шляхи забезпечення наступності у навчанні рідної мови.

2) Проаналізуйте методики обстеження мовленнєвого розвитку дитини.

Питання для самоконтролю

1) Що ви вкладаєте у зміст поняття «фонематичний слух»?

2) Охарактеризуйте специфічні особливості навчання дітей читанню.

3) Охарактеризуйте специфічні особливості навчання дітей письму.

4) Охарактеризуйте комунікативно-мовленнєві уміння дошкільника, які є необхідними для спілкування.

 

Наступність в організації образотворчої діяльності в ЗДО та початковій школі.

Завдання для самостійної роботи

1) Складіть схему методів організації образотворчої діяльності.

2) Дайте коротку характеристику художньо-творчих умінь дитини, готової до навчання в школі.

3) На основі порівняльного аналізу змісту чинних програм для старшого дошкільного віку і 1-го класу початкової школи обґрунтуйте наступність в організації образотворчої діяльності.

Питання для самоконтролю

1) Що ви вкладаєте у зміст поняття «образотворча діяльність»? 2) Як впливає образотворча діяльність на всебічний розвиток дитини? 3) Опишіть способи реалізації принципу наступності в організації образотворчої діяльності в ДНЗ і початковій школі?

Питання для роздумів

1) У чому полягає послідовність розвитку естетичного ставлення до навколишньої дійсності?

2) Як забезпечити успішну реалізацію принципу наступності в ДНЗ і початковій школі? Запропонуйте методичні настанови.

Тема 6. Вплив дидактичних ігор на підготовку дітей до навчання в школі

Завдання для самостійної роботи

1.Підберіть дидактичні ігри для підготовки дитини до школи.

  1. Підберіть пізнавальні ігри для дітей дошкільного віку.

3.Підберіть творчі ігри, які можна використовувати в початковій школі.

Робота над педагогічною ситуацією

Нерідко виникають одночасні бажання кількох дітей виконувати головну роль у грі.

Як допомогти дітям справедливо розподіляти ролі? У якій ролі має виступати вихователь для розвитку ігрової поведінки дітей у різних вікових групах?

 

Питання для самоконтролю

  1. У чому полягає своєрідність гри як діяльності дитини?
  2. Які риси гри визначають її роль як провідної діяльності в розвитку дошкільника?

 

Тема 7. Наступність в ознайомленні дітей з природою

Завдання для самостійної роботи

  1. Під час яких форм роботи діти отримують основні елементарні знання про навколишній світ у ЗДО?
  2. Розкрийте особливості організації освітньої роботи в закладі дошкільної освіти з ознайомлення дітей з природою.
  3. У яких практичних методах навчання дуже ефективно реалізується зміст природознавства у поч..школі та ЗДО?
  4. У чому полягають основні завдання екологічної освіти дошкільників і молодших школярів?

Тема 8. Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти за кордоном

Питання для самоконтролю

1 Чим закордонні ЗДО відрізняються від наших?

2 Чим закордонні школи відрізняються від наших?

3 У яких закладах освіти навчаються здобувачі освіти, які перебувають за кордоном?

4 Які переваги та недоліки дошкільної та початкової освіти за кордоном?

5 Які плани українських біженців щодо здобуття освіти в новому навчальному році?

 

100 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Завдання для самостійної роботи»?
Щоб купити «Завдання для самостійної роботи», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Завдання для самостійної роботи»?
Матеріали «Завдання для самостійної роботи» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Завдання для самостійної роботи» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Завдання для самостійної роботи» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Завдання для самостійної роботи» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Завдання для самостійної роботи» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *