Оферта

Договір – публічна оферта

ФОП Насменчук Ярослав Іванович, засновник та власник інтернет – сайту https://shop.vsimosvita.com/, надалі «Адміністратор сайту», з одного боку, та користувач мережі Інтернет, що називається надалі «Користувач», з іншого боку, спільно названі «Сторони», уклали цю угоду, далі «Договір».

Договір  є публічною офертою (пропозицією) на адресу необмеженої кількості осіб, користувачів мережі Інтернет.

Повним та беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є підтвердження Користувачем своєї згоди з умовами Договору або здійснення ним добровільної винагороди Адміністратору сайту за використання продуктів інтелектуальної діяльності.

Терміни, що використовуються в договорі:

1.1. Користувач мережі Інтернет, який прийняв умови Договору, перебуваючи на сайті https://shop.vsimosvita.com, який здійснив внесення винагороди за використання матеріалів в особистих цілях та завантажив матеріали сайту.

1.2. Матеріали: розвиваючі ігри, дидактичні посібники різного роду, демонстраційні матеріали, тематичні набори, лепбуки, лепбокси, спічбуки представлені в електронному вигляді на Сайті, призначені для самостійного скачування та роздрукування.

1.3. Сайт – інформаційний сайт у мережі Інтернет, що належить Адміністратору сайту, розташований за адресою: https://shop.vsimosvita.com/

1.4. Автор – користувач, який розмістив матеріал на сайті та надав можливість придбання цього матеріалу іншим користувачам.


2. Предмет договору

Детально ознайомтеся з предметом договору, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

2.1. Адміністратор сайту надає можливість Користувачеві після виплати винагороди Автору завантажувати Матеріали, представлені в каталозі та використовувати виключно в особистій роботі, без права пересилати, продавати, розповсюджувати матеріали будь-яким способом.

2.2. У випадку, якщо ви не впевнені, що матеріал, який ви плануєте придбати, вам дійсно необхідний, то переконливо просимо вас відмовитися від покупки до повної впевненості в необхідності покупки. Якщо є якісь сумніви чи питання, то не соромтеся ділитися ними перед покупкою, для цього на сайті є система коментування.

2.3. Матеріали, що купуються на даному сайті, є нематеріальними, а значить їх не можна повернути фізично, тому Матеріал, що купується, не підлягає поверненню.

3. Права та обов’язки Адміністратора сайту

  • Адміністратор сайту, надає можливість продажу цифрових матеріалів сторонніми користувачами.
  • Адміністратор сайту не займається перевіркою авторських прав на Матеріали, що продаються.
  • Вся відповідальність за зміст Матеріалів, його оформлення та відповідність законодавству України цілком і повністю покладається на користувача, який додав Матеріал (далі Автор).
  • Усі питання пов’язані з підтримкою Покупців та консультуванням з питань користування Матеріалами, що продаються, покладаються на їх Авторів через засоби зв’язку між користувачами сайту, або будь-яким іншим способом.
  • Адміністратор сайту має право в будь-який момент часу змінювати або видаляти товари користувачів, якщо буде помічено порушення будь-якого пункту правил оформлення товарів або порядок їх розповсюдження на сайті.

4. Права та обов’язки Автора:

  • розміщувати повний опис свого товару, дотримуючись усіх правил сайту про порядок додавання товарів.
  • забезпечувати інформаційну підтримку покупців своїх товарів.
  • самостійно консультувати користувачів про порядок використання своїх товарів і вирішувати проблеми, що виникають у покупців своїх товарів при їх використанні.
  • своєчасно вносити зміни до опису товару, якщо це необхідно.
  • видаляти товар, якщо його продаж закінчився і більше не передбачається.

5. Термін дії договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту надходження першого платежу від Покупця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Обставини непереборної сили.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, повені, урагану та землетрусу або наведення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої з Сторін, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

6. Умови оплати

6.1. Користувач здійснює авансовий платіж у гривнях на умовах, зазначених на Сайті.

6.2. Автор має право в односторонньому порядку змінювати чинні ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених матеріалів.

6.3 Оплата проводиться лише безготівковим шляхом за допомогою Платіжної системи wayforpay або іншої.

7. Вирішення суперечок

7.1. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Термін розгляду претензії 7 (сім) календарних днів із моменту її отримання від Покупця.

7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного Законодавства України.


З усіх питань Користувач чи Автор матеріалу має право звернутися за консультацією по номеру телефону вказаному на сайті, або за адресою електронної пошти.

ФОП Насменчук Ярослав Іванович
Тел: 38 (095) 622 25 40
Тел: 38 (068) 747 94 42
E-mail: [email protected]