Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ

Головне зображення розробки: Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

роблю завдання на замовлення- звертайтесь. Зв’язатися зі мною ви можете у коментарях

 

Практичне заняття № 3

ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН В АГРОБІОЦЕНОЗІ

Мета: Ознайомитись із типовими змінами рослинності в агробіоценозі, встановивши динаміку та провівши класифікацію. Визначити особливості природних, природно-антропогенних, антропогенних і прогнозних змін.

Матеріали і обладнання: довідкова та навчально-методична література, конспект лекцій, малюнки.

Практичні завдання

 1. Подайте визначення основних термінів і понять: зміни рослинності: природні, природно-антропогенні, антропогенні, прогнозні, зоогенні, сингенетичні, ендоекогенні, демутаційні, пірогенні, аборигенні, лісовідновні, неогенні, дегратогенні, гідрогенні, фенісекціальні, пасквальні, формуючі, техногенні, ексараційні, рекраційні, програмовані, нетрадиційні, флористичні, ценотичні.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/13_1/16_Malinowski_13_1.pdf

 1. На основі джерел літератури та електронного ресурсу визначте на яких субстратах відбуваються первинні зміни фітоценозів. Наведіть приклади первинних сингенетичних природних змін на території України.

http://eduknigi.com/ekol_view.php?id=142***; Кучерявий В.П. Екологія – Динаміка біоценозу.

 1. Занотувати різні зміни фітоценозів, навівши приклади флуктуацій, сукцесій і трансформацій
 2. 4.Бур’яни. Класифікація, шкідливість, джерела забур’яненості. Захист від них
 3. Заповнити таблицю 3.1.

  Таблиця 3.1.

  Агробіологічна класифікація бур’янів

  Зелені рослини-автотрофи Зелені рослини-напівпаразити Незелені рослини-паразити
  Типи бур’янів
 4. Запитання для самоперевірки та тестового контролю
  1. За охопленням або загальністю і характером їх протікання виділяють наступні зміни рослинного агрофітоценозу:

  А) природні;

  Б) неприродні;

  В) природно-антропогенні;

  Г) неантропогенні;

  Д) антропогенні;

  Є) прогнозні.

  1. За своєю природою сукції поділяються на:

  А) первинні;

  Б) вторинні;

  В) третинні;

  Г) четвертинні.

  1. Природні зміни це:

  А) такі, які здійснюються під впливом природних факторів;

  Б) такі, які здійснюються під впливом природних факторів і без будь-якого втручання людини;

  В) такі, які здійснюються під впливом людської діяльності у природному середовищі.

  1. Сингенетичні зміни виникають при:

  А) освоєні рослинами нових територій позбавлених рослинності;

  Б) освоєні тваринами нових територій позбавлених рослинності;

  В) всі перераховані.

  1. Зміни при яких процеси сингенезу помітним чином змінюються через умови екотопу та місцезростання, що обумовлюють зміну одних фітоценозів іншими, називають:

  А) ендодинамічні;

  Б) ендоекогенетичні;

  В) екзодинамічні;

  Г) екзоекогенетичні.

  1. Ендодинамічні зміни це:

  А) зміни, що відбуваються в середині самого фітоценозу чи екосистеми під впливом причин обумовлених особливостями саморозвитку та саморегуляції як окремих видів так і фітоценозів;

  Б) зміни, що відбуваються в середині самого фітоценозу чи екосистеми під впливом генетичних причин обумовлених особливостями саморозвитку та саморегуляції як окремих видів так і фітоценозів;

  1. До ендодинамічних змін які відбуваються в агробіогеоценозах належать:

  А) добові;

  Б) місячні;

  В) квартальні;

  Г) сезонні;

  Д) різнорічні.

  1. Екзодинамічні зміни це:

  А) зміни, які виникають із-за меж фітоценозу і під впливом антропогенних факторів, не властивих для природного ходу розвитку рослинного угруповання;

  Б) зміни, які виникають із-за меж фітоценозу і під впливом зовнішніх екологічних факторів, не властивих для природного ходу розвитку рослинного угруповання.

  1. Флуктуації це:

  А) зміни рослинності під впливом природних факторів на певній ділянці території;

  Б) зміни рослинності під впливом людської діяльності на певній ділянці території;

  В) зміни рослинності під впливом екологічних факторів у різні роки на певній ділянці території.

  1. Зміна дня і ночі зумовлює наступну зміну в агробіогеоценозі:

  А) добову;

  Б) сезонну;

  В) багаторічну;

  Г) сукцесійну.

  1. Зміна кліматичних характеристик, а також тривалості дня і ночі, протягом вегетаційного періоду, що відбуваються в агробіогеоценозі називають:

  А) добові зміни;

  Б) сезонні зміни;

  В) багаторічні зміни;

  Г) сукцесійні зміни.

  1. У агробіогеоценозах зміни сезону року зумовлюють наступні зміни:

  А) добові;

  Б) сезонні;

  В) багаторічні;

  Г) сукцесійні.

  1. Природно-антропогенні зміни це – зміни клімату, ґрунту, водойм, тваринного та рослинного світу, спричинені господарською діяльністю людини; прямі й побічні впливи людини на природу.
  2. Зміни викликані дією пожеж називають:

  А) піротогенні;

  Б) пірогенні;

  В) парогенні.

  1. Антропогенні зміни рослинності агробіоценозу це –

  А) локальні, короткочасні, інтенсивні та малопомітні зміни, зумовлені людською діяльністю;

  Б) регіональні, середньотривалі, екстенсивні та раптові зміни, які зумовлені діяльністю людини;

  В) всі перераховані.

  1. Зміни, які виникають під впливом надмірного зволоження або в результаті недостатнього регулювання водного режиму на меліорованих землях називають:

  А) гідратогенні;

  Б) гідромеліорогенні;

  В) гідрогенні.

  1. Неогенні зміни це:

  А) зміни, які відбуваються на природних кормових угіддях;

  Б) зміни, які відбуваються на природних луках;

  В) всі перераховані.

  1. Зміни, які виникли в процесі сінокосіння на природних і штучно створених угіддях називають:

  А) фенісакційні;

  Б) фенісекціальні;

  В) фенісукційні.

  1. Рекраційні зміни це:

  А) зміни, що відбуваються під впливом туризму, заготівлі лікарської сировини, збору плодів, насіння, експлуатації ягідників;

  Б) дегратогенні зміни, які зумовлюють кількісні та якісні зміни лісових, болотних, лучних та інших екосистем;

  В) локальні, коротко та довготривалі зміни, які мають широкий діапазон дії, починаючи від мало помітних порушень до повного знищення угруповань.

  1. Прогнозні зміни це:

  А) специфічні передбачувані зміни, які виникають у межах заздалегідь намічених перетворень;

  Б) зміни, які виникають під впливом регульованої дії природних факторів і є передбачуваними;

  В) передбачувані зміни, які виникають під впливом соціально-економічних потреб розвитку рослинності та рослинницької продукції.


   

  Замалювати структуру проходження фенофаз бур’янами в умовах різних агрофітоценозів за А.А. Часовенною (рис. 3.1.) та дати агробіологічну класифікацію бур’янів.

   

65 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ»?
Щоб купити «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ»?
Матеріали «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Практичне заняття № 3 ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РОСЛИННОСТІ В АГРОБІОЦЕНОЗІ. ВИВЧЕННЯ СУКЦЕСІЙ» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *