Тести + 19 завдання

Головне зображення розробки: Тести + 19 завдання

Опис товару
Формат файлу:
DOCX
 1. 1. Назвіть прізвище професора, який запропонував створити клініки для юристів:

А) Люблінський

Б) Захаров

В) Фроммгольд

 1. 2. В яких роках на території бувшого РСР відродилась ідея юридичних клінік:

А) 60-70 роках ХХ ст..

Б) 70-80 роках ХХ ст..

В) ********* роках ХХ ст..

 • .Юридичні клініки класифікуються за –

А) видами, методами, способами

Б) методами, спеціалізацією, підпорядкованістю;

В) видами, спеціалізацією, методами

 1. 4. Документи в яких регламентується робота юридичних клінік 

А) положення про роботу, правила роботи, етичний кодекс юридичної клініки;

Б) статут, інструкція, наказ;

В) статут, наказ , правила роботи;

 1. 5. В якому документі закріплені повноваження членів та структура юридичної клініки:

А) наказ

Б) правила роботи

В) етичний кодекс

Г) положення

 1. . Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

а) фізичні та юридичні особи приватного права

б)центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом

в)судові та правоохоронні органи.

 1. Повноваження та порядок діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги встановлюється:

а) Законом України «Про безоплатну правову допомогу»; б) угодою про надання правової допомоги;
в) Положенням про центри з надання БВПД.

 1. Яке міністерство утворює регіональні, обласні, міські, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

а) Міністерство освіти і науки України
б) Міністерство юстиції України
в) Міністерство внутрішніх справ України

 1. 9. Суб’єкти правової допомоги:

а) суб’єкт отримання правової допомоги та суб’єкт додержання правової допомоги

б) суб’єкт отримання правової допомоги та суб’єкт отримання правової інформації

в) суб’єкт отримання правової допомоги та суб’єкт надання правової допомоги.

10.Юридична клініка є структурним підрозділом навчального закладу,якого рівня акредитації:

а) І-ІІ

б) ІІ-ІІІ

в) ІV

 1. 11. Етика – це…

а) вчення про суспільство, що досліджує закономірності та принципи його розвитку, роль і призначення суспільства в житті окремої особи;

б) це вчення про мораль, що досліджує закономірності та принципи її розвитку, роль і призначення моралі в житті окремої особи та суспільства взагалі ;

в) це вчення про юридичну клініку, що досліджує закономірності та принципи її розвитку, роль і призначення її в суспільстві.

 1. Юридична етика – це…
  а) сукупність певних правил про ведення юридичної діяльності;
  б) дисципліна що вивчає юридичну клінічну діяльність та її особливості; в) це галузь вчення про етику, що досліджує роль і значення моральних

принципів у сфері здійснення правосуддя, правоохоронної діяльності та ін.

 1. Поряд з етичними вимогами адресованими офіційною етикою юриста будь-якої спеціалізації, існують правила, що регулюють взаємини в середині груп юристів кожної професії, це є …

а) корпоративна етика;

б) загальна етика;
в) відомча етика.

 1. Учасники юридичної клініки вправі:

а) представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими;

б) надавати клієнту консультацію, складений ним правовий документ, здійснювати його представництво без попереднього погодження з викладачем;

в) клопотати про виплату коштів необхідних для покриття практичних витрат для виконання доручення.

 1. В юридичній клініці всі документи поділяються на такі види:

а) кадрові та розпорядчі;
б) програмні та організаційні;
в) управлінські і фінансові.

 1. Документ, що містить інформацію, яка регулює всі питання щодо юридичної клініки як складової частини ВНЗ – це:

а) Статут юридичної клініки;
б) Положення про юридичну клініку;

в) Правила роботи в юридичній клініці.

 1. 17. До документів щодо організації роботи юридичної клініки НЕ відноситься:

а) анкета члена юридичної клініки;

б) бюджет юридичної клініки;
в) журнал реєстрації справ.

 1. 18. До документів щодо організації консультацій в юридичній клініці НЕ відноситься:

а) журнал відгуків і пропозицій;
б) умови надання правової допомоги;

в) вхідна анкета клієнта.

 1. 19. До обслуговуючого персоналу юридичної клініки належать (декілька правильних відповідей):

а) бухгалтер;
б) секретар;
в) консультант;
г) адміністратор комп’ютерної мережі.

 1. Особа, яка представляє свою організацію у відносинах із інщими організаціями, забезпечує належний порядок роботи і відповідає за найважливіші організаційні питання – це:

а) консультант;

б) секретар;
в) керівник.

 1. 21. До органів юридичної клініки НЕ належить:

а) Координаційна Рада;
б) Загальні збори;
в) секції;

г) студентська рада.

 1. До позитивних моментів спеціалізації юридичної клініки належить:

а) створюються більші можливості діяльності студентів, без контролю викладачів;

б) студенти заздалегідь можуть обрати на свій розсуд напрямок

роботи;

б) спеціалізація не може бути механізмом реагування на зміни в соціальний процесах.

 1. На діяльність юридичних клінік розповсюджуються загальні правові принципи, закріплені:

а) Конституцією України;
б) Положенням про юридичну клініку;
в) Законом України “Про безоплатну правову допомогу”.

 1. 24. Всі правила, за якими необхідно надавати якісну правову допомогу, можна поділити на дві основні групи:

а) етичні і загальні;
б) етичні і організаційні;

в) організаційні і загальні.

 1. 25. До правил роботи з документацією юридичної клініки належить:
  а) Документи та їх зразки складаються студентами-практиками юридичної клініки;
  б) Документи зберігаються в архіві юридичної клініки, який може містити різну кількість розділів, папок залежно від спеціалізації, обсягу роботи;

в) Документи можуть переміщатися за межі приміщення клініки без  дозволу керівника Секції або керівника клініки.

 1. 26. Чи повинні консультанти залишати собі оригінали документів, наданих клієнтом?

а) Консультанти повинні залишати собі оригінали документів, наданих клієнтом;

б) Консультанти зобов’язані залишати собі оригінали документів, наданих клієнтом;

в) Консультанти не повинні залишати собі оригінали документів, наданих клієнтом.

Текстова частина Модульної контрольної роботи.

 1. Передумови виникнення та зміст поняття «юридичної клініки».
 2. Способи розуміння юридичної клініки (як організація, як форма практичного навчання, як навчальний курс).
 3. Світова історія виникнення та розвитку юридичних клінік. Перші громадські приймальні в США. Особливості розвитку юридичних клінік в Європі, дореволюційній Росії.
 4. Національні особливості практичної підготовки юристів.
 5. Становлення та розвиток діяльності юридичних клінік в Україні.
 6. Інтеграція юридичних клінік у сучасну систему вищої юридичної освіти в

України.

 1. Мета, завдання, принципи та функції діяльності юридичних клінік.
 2. Напрями діяльності юридичних клінік.
 3. Значення діяльності юридичних клінік для суспільства.
 4. Предмет та завдання курсу «Основи юридичної клінічної практики».
 5. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних клінік в

Україні: загальна характеристика.
12. Типове положення про юридичну клініку.
13. Акти Асоціації юридичних клінік України.
14. Стандарти діяльності юридичних клінік в Україні.
15. Етичний кодекс юридичних клінік.
16. Поняття установчих документів у юридичній клініці.
17. Внутрішні (локальні) акти юридичної клініки і їх систематизація.
18. Правила (режим) роботи в клініці.

19. Порядок надання безоплатної правової допомоги у юридичній клініці.

 1. Організаційно-правові форми функціонування юридичних клінік.
  21. Формування мети і завдань діяльності конкретної юридичної клініки як

функціонуючої організації.
22. Формування напрямів діяльності юридичної клініки залежно від її мети і

соціальних замовлень.
23. Види юридичних клінік.
24. Організаційна структура юридичної клініки.
25. Управління персоналом юридичної клініки.
26. Юридична клініка та навчальний процес.
27. Документування в діяльності організації. Основні принципи діловодства.

Класифікація документів. Державні стандарти оформлення документів. Вимоги до оформлення документів.

 1. Загальні правила організації документообігу. Специфіка документування в юридичній клініці. Основні напрями документування, які здійснюються в юридичній клініці.
 2. Документальне забезпечення юридичного консультування. Документування звернення клієнта до юридичної клініки. Договір про надання консультації. Документування інформації про клієнта і його справу
 3. Юридична консультація, що надається юридичною клінікою: вимоги щодо її письмового оформлення й основні структурні елементи.

 

 

50 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Тести + 19 завдання»?
Щоб купити «Тести + 19 завдання», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Тести + 19 завдання»?
Матеріали «Тести + 19 завдання» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Тести + 19 завдання» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Тести + 19 завдання» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Тести + 19 завдання» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Тести + 19 завдання» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *