10-20 тести готові історія

Головне зображення розробки: 10-20 тести готові історія

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

роблю завдання на замовлення- звертайтесь. Зв’язатися зі мною ви можете у коментарях

 

 

 1. Елінійський період в історії психології.(IY ст до н.ч.) ……………………………………………..16
 2. Філософський період історії психології VI ст. до н. ч. до IV ст. .н.ч. ………………………..17
 3. Вчення Ібн-Сіни ( 980-1037), вчення Авероуза.(*********)………………………………………19
 4. Загальна характеристика психології Середньовіччя (13ст)………………………………………..20
 5. Вчення європейських сереньовікових вчених (Ф.Аквінський та ін)………..…………….22
 6. Загальна характеристика психології Нового Часу ХУІІ століття……………………………24
 7. Психологія Ч. Беббіджа (1792—1871), О. Конта (*********)..…………………………….24
 8. Вченння і життєдіяльність Р. Декарта………………………………………………………………………25
 9. Вченння Д. Гартлі, Д.Берклі, Д. Юма, Д. Мілля, Д.Локка ………………………………………..26
 10. Психологічні теорії російських матеріалістів Ломоносова, Радіщева ……………………….26

 

 

 

 

 

 1. Елінійський період в історії психології (IY ст. до н.ч.) .

1.Епоха еллінізму історично пов’язана з:

А. виникненням і подальшим швидким розпадом найбільшої світової монархії македонського царя Олександра

Б. синтезом елементів культур Греції і країн Близького Сходу

В. зміною положення особи в суспільстві

Г. всі варіанти

 1. Вільна особа грека:

А. була готова на сміливі вчинки

Б. виявлялася перед обличчям непередбачуваних змін, що дарували свободу вибору і відчуття хиткості свого існування

В. була повна віри в інтелектуальні досягнення колишньої епохи, в могутність розуму

Г. всі варіанти

 1. Скептицизм – це:

А. утримання від думок, що стосуються навколишнього світу, унаслідок їх недоказовості, відносності, залежності від звичаїв

Б. відмова від пошуків істини

В. отримання душевного спокою, досягнення стану атараксії

Г. всі варіанти

 1. Під мудрістю в епоху еллінізму розумілося:

А. знаходження істини будь-якими засобами

Б. звільнення від потрясінь зовнішнього світу, спроба зберегти свою індивідуальність

В. проходження через страждання і пристрасті

Г. всі варіанти

 1. У епоху еллінізму з’явилися такі школи психології:

А. стоїки

Б. епікурейці

В. киники

Г. всі варіанти

 1. Стоїки оголосили шкідливими будь-які:

А. думки

Б. фантазії

В. афекти

Г. всі варіанти

 1. На думку стоїків :

А. задоволення і страждання – помилкові думки про сьогодення

Б. бажання і страх – помилкові думки про майбутнє

В. розум, вільний від будь-яких емоційних потрясінь, здатний правильно керувати поведінкою

Г. всі варіанти

 1. “Смерть не має до нас ніякого відношення; коли ми є, то смерті ще немає, коли ж смерть наступає, то нас вже немає”, – так вчили в школі:

А. епікурейців

Б. стоїків

В. киників

Г. всі варіанти

 1. Киникі в своїх школах виховували дітей через відмову від:

А.благ

Б. культури

В. науки

Г. всі варіанти

 1. Антічній період історії психології як частина философського періоду (VI ст. до н.ч. до I Y ст .н.ч.)
 2. Античний період починає філософський період і обчислюється з:

А. V ст. до н.е. до  VII ст. до н.е.

Б. VI ст. до н.е. до IV ст. н. е.

В. II ст. до н.е. до V ст. н.е.

Г. немає варіанту

 1. Другий підперіод філософського періоду доводиться на:

А. 1У ст н.е. до VI1 ст. н.е.

Б. XIV ст. до XVI ст. н.е.

В. XVII ст. н.е. до середини XIX ст. н. е.

Г. немає варіанту

 1. Третій підперіод філософського періоду доводиться на:

А. 1У ст. н. е. до VI1 ст. н.е.

Б. XIV по XVI ст. н.е.

В. XVII в. н.е. до середини XIX в. н. е.

Г. немає варіанту

 1. Останній етап філософського періоду доводиться на:

А. XVII по середину XIX

Б. XIV до XVI в.в. н.е.

В. XVII в. Н.е. до середина XIX в.в. н.е.

Г. немає варіанту

 1. У античний період :

А. відбувається розвиток учення про душу в рамках філософських учень і на базі медичних знань, формується томистська психологія; йде початок досвідченої методології дослідження

Б. відбувається відмова від розуміння душі як об’єкту дослідження і пояснювального принципу тілесних і психічних уявлень, вводиться термін “психологія”, відділяється психічне від загально біологічного.

В. відбувається виділення свідомості як предмета дослідження і формування теоретичних основ в психології.

Г. наголошувалося виділення науки про душу і формування ідеалізму і матеріалізму, формування перших імперичних знань про психічні процеси; виділення проблем співвідношення душі і тіла; існували вказівки на внутрішні відчуття як спосіб пізнання.

 1. У період з 1У ст.н.е. до VI1 ст. н.е.:

А. відбувається розвиток вчення про душу в рамках філософських учень і на базі медичних знань, формується томистська психологія; йде початок досвідченої методології дослідження

Б. відбувається відмова від розуміння душі як об’єкту дослідження і пояснювального принципу тілесних і психічних уявлень, вводиться термін “психологія”, відділяється психічне від загально біологічного.

В. відбувається виділення свідомості як предмета дослідження і формування теоретичних основ в психології.

Г. наголошувалося виділення науки про душу і формування ідеалізму і матеріалізму, формування перших імперичних знань про психічні процеси; виділення проблем співвідношення душі і тіла; вказівки на внутрішні відчуття як спосіб пізнання.

 1. У період з XIV до XVI в.в. н.е.:

А. відбувається розвиток учення про душу в рамках філософських учень і на базі медичних знань, формується томистська психологія; йде початок досвідченої методології дослідження

Б. відбувається відмова від розуміння душі як об’єкту дослідження і пояснювального принципу тілесних і психічних уявлень, вводиться термін “психологія”, відділяється психічне від загально біологічного.

В. відбувається виділення свідомості як предмета дослідження і формування теоретичних основ в психології.

Г. наголошувалося виділення науки про душу і формування ідеалізму і матеріалізму, формування перших імперичних знань про психічні процеси; виділення проблем співвідношення душі і тіла; вказівки на внутрішні відчуття як спосіб пізнання.

 1. На етапі з XVII в. до середина XIX в.в. н.е.:

А. наголошувалося виділення науки про душу і формування ідеалізму і матеріалізму, формування перших імперичних знань про психічні процеси; виділення проблем співвідношення душі і тіла; вказівки на внутрішні відчуття як спосіб пізнання.

Б. йде формування емпіричної, інтраспективної і асоціативної психології; виділяється поняття про несвідому психіку, вчення про рефлекс Рене Декарта

В. відбувається відмова від розуміння душі як об’єкту дослідження і пояснювального принципу тілесних і психічних уявлень, вводиться термін “психологія”, відділяється психічне від загальнобіологічного.

Г. відбувається виділення свідомості як предмет дослідження і формування теоретичних основ в психології.

 1. Підсумком розвитку античної психологічної думки з’явилося:

А. становлення напрямів пояснення генезису і структури психіки

Б. формування емпіричної і інтраспективної психології

В. виділення поняття про несвідому психіку, вчення про рефлекс

Г. немає варіанту

 1. У античний період склалися деякі напрями пояснення генезису і структури психіки:

А.  пояснення із законів руху і розвитку матеріального світу

Б. орієнтація на живу природу і психіку як засіб організації поведінки живих систем

В. постановка душевної діяльності індивіда в залежність від форм, що є результатом людської культури

Г. всі варіанти

 1. В світі культури були створені «органи» збагнення людини і його душі:

А. кіно, театр, освіта

Б. релігія, мистецтво і наука

В. медицина, ізотерика, школа

Г. Все варіанти

 1. Релігія будується на:

А. досвіді, що оргнізується і контролюється логічною думкою

Б.  художньому образі

В. міфі

Г. всі варіанти

 1. Наука будується на:

А. досвіді, що оргнізується і контролюється логічною думкою

Б. художньому образі

В. міфі

Г. всі варіанти

 1. Мистецтво будується на:

А. досвіді, що оргнізується і контролюється логічною думкою

Б.  художньому образі

В. міфі

Г. всі варіанти

 1. Відкриття в науці античності це –

А. відкриття Алкмеоном того, що органом душі є головний мозок.

Б. вчення про темпераменти медичних шкіл Гіппократа і Галена.

В. відкриті Сократом і його учнем Платоном — початкового діалогізму і внутрішньої мові як інтеріорізованого діалогу

Г. створення Сократом  моделі особи як динамічної системи мотивів

Д. всі варіанти

 1. У розвитку психології античність прославлена великими теоретичними успіхами, до яких відносяться:

А. відкриття теорії рефлексу

Б. створення психоаналізу

В. відповіді на питання, як співвідносяться в людині тілесне і духовне, мислення і спілкування, особове і соціокультурне, мотиваційне і інтелектуальне, розумове і ірраціональне

Г. розробка програм психології як науки

 

13.Вчення Ібн-Сіни (980-1037), вчення Авероуза (*********).

 1. Декілька арабських племен об’єдналися в єдину державу Халіфат з єдиною релігією – іслам в:

А.  V в. н.е.

Б.  III в до н.е.

В.  VII в. н.е.

Г. немає варіанту

 1. Серед арабоязычных учених виділяється два:

А.  П’єро Помпонацци і  Бернандіно Телезіо

Б. Ібн-сина (Авіцена) і  Ібн-роштд (Аверроуз).

В. Хуан Вівіс, Хуан Уарте

Г. немає варіанту

3.     Роки життя ученого, філософа, медика Авіцена:

А.  980-1037

Б. 1444 –  1677

В. *********

Г. немає варіанту

 1. Авіцена відомий тим, що:

А. виклав друге після Галена вчення про психофізіологічні функції в книзі «Канон лікарської науки»

Б. запропонував дві психології: природно – наукову психологію і метафізичну психологію

В. вніс внесок до вікової психології в книзі «Книга вказівок і повчань»

Г. всі варіанти

5.     Роки життя ученого, філософа, матеріаліста  Аверроуза:

А.  980-1037

Б. 1444 –  1677

В. *********

Г. немає варіанту

 1. У основі учення Аверроуза  – трактування Арістотелівського проэкта ” Про душу і її вищі здібності в розумі “, яка викладена в книзі:

А. «Спростування спростування»

Б. «Канон»

В. «Основи психології душі»

Г. немає варіанту

 1. Ібн-роштд дав рішення до розуміння душі через аверроизм, суть якого:

А. немає варіанту

Б. є потенційний і активний розум, вони існують як одна субстанція поза індивідом і складають індивідуальну душу

В. завдяки чутливості індивідуальна душа сприймає універсальний  розум (нус), який  подібно до сонця діє на неї.

Г. варіанти Б і В

 1. Загальна характеристика психології Середньовіччя (13( 14) – 16 ст.ст.)

 

 1. Для Середніх століть характерний:

А.  входження народів в релігію світового масштабу, коли в індивідуальній свідомості релігійна істина виступала для кожної людини регуляторним принципом його картини миру.

Б. початок розвитку наукової діяльності у всіх областях знання, особливо –  природознавстві, астрономії, математиці, натурфілософії

В.  виникнення, розвиток і занепад нової соціальної структури – феодалізму.

Г. всі варіанти

Д. Інтерес до людської особи

 1. У 13-14 століттях виникли наступні вчення про душу і пізнання в основних напрямах схоластичної філософії:

А. Номіналізм – напрям схоластичної філософії, з яким було пов’язано розвиток психологічних знань (створювані нашим мислення назви «номина»).

Б. Реалізм – загальні поняття, що існують самостійно, як окремі предмети.

В. Концептуалізм – протилежність номіналізму і реалізму.

Г. всі варіанти

 1. У середньовічній Італії таворят титани:

А.    Роджер Бекон

Б. Пьеро Помпонацци ( трактат «Об бессмеритии душі»), Бернандіно Телезіо, Леонардо да Вінчі (трактат «Про живопис»).

В. Хуан Вівіс («Про душу і життя» 1538), Хуан Уарте («  Дослідження здібностей до наук» ), Гомес Перейра («Антоніана Маргарита»)

Г. немає варіанту

4.У середньовічній  Іспанії таворят титани:

А.    Роджер Бекон

Б. Пьеро Помпонацци ( трактат «Об бессмеритии душі»), Бернандіно Телезіо, Леонардо да Вінчі (трактат «Про живопис»).

В. Хуан Вівіс («Про душу і життя» 1538), Хуан Уарте («  Дослідження здібностей до наук» ), Гомес Перейра («Антоніана Маргарита»)

Г. немає варіанту

5.Матеріалістичні ідеї середньовічної філософії розвивав

А. Роджер     Бекон

Б. Рене Декарт

В. Фома Аквінській

Г. всі варіанти

 1. Вчення Бекона про людину має дві частини:

А. наукову і практичну

Б. верхню і нижнюю

В.  психологію, як філософію людини і цивільну філософію.

Г. немає варіанту

 1. Бекон виділив питання, що охоплюють вивчення:

А. тільки тіла

Б.  особи, зв’язки душі і тіла (пам’ять, мудрість, моральна стійкість і т.д.) і також тільки тіла

В. тільки душі

Г. всі варіанти

 1. Вивчення союзу душі і тіла включає питання

А. душевного стану по зовнішніх прояви (фізіогноміку)

Б. тлумачення снів

В. вплив хворобливих станів тіла на душевну діяльність і, навпаки, душі на тіло

Г. всі варіанти

 1. До наук про тіло відносяться:

А. наука про раціональну божественну душу і наука про нераціональну, що відчуває, загальну людині і тваринам душі, природа якої тілесна. Б.  медицина, косметика, атлетика і наука про насолоду.

Б. психологія, фізика, хімія

В. всі варіанти

 1. Вчення про душу включає науки

А. наука про раціональну божественну душу і наука про нераціональну, що відчуває, загальну людині і тваринам душі, природа якої тілесна.

Б.  медицина, косметика, атлетика і наука про насолоду.

В. психологія, фізика, хімія

Г. всі варіанти

 1. Вчення європейських сереньовікових вчених (Ф.Аквінський та ін.)
 2. Роки життя Ф.Аквинского:

А. 1561 – 1626

Б. 1225 – 1274

В. 1345 –1400

Г. немає варіанту

 1. Хома Аквінській філософ і теолог написав такі праці як:

А. «Сума теології», «Сума проти язичників»

Б.  «Про живопис»,  «Про душу і життя»

В. «  Дослідження здібностей до наук», «Антоніана Маргарита»

Г. немає варіанту

 1. Аквінській відомий тим, що:

А. сформулював п’ять доказів буття бога, що описується як першопричина, кінцева мета сущого

Б. стверджував, що природа завершується в благодаті, розум – у вірі, філософське пізнання і природна теологія, заснована на аналогії сущого, – в понад природному одкровенні.

В. його учення лежить в основі томизма і неотомизма

Г. всі варіанти

 1. Томізм – це філософія

А. покликана філософськи обгрунтувати незалежність людини від бога

Б.  монопсихизма, що дуалізм розділяє «єдину» душу і тіло.

В.  у формі ідеалізму: субстантивировано не поняття, а плотські образи, які актуалізуються завдяки спеціальній операції свідомості, а не створюються самим індивідом.

Г. варіанти Б.и В.

 1. У Ф. Аквінського душа

А. матеріальна

Б. ідеальна

В. стає «чистим» суб’єктом, що не володіє нічим, окрім здатності усвідомлювати.

Г. відсутній у людини

 1. Через багато століть томизм оживе у феноменологічній концепції

А. Брентано

Б. Гельмгольца

В. Вундта

Г. немає варіанту

 1. Однією з визначальних особливостей томистской психології є принцип

А. діалектики

Б. розташування всіх явищ в ступінчастому ряду – від нижчого до вищого.

В. віддзеркалення

Г. діяльності

 1. У роздробленій Німеччині в 16 в. найбільшу популярність серед психологічних учень придбала

А. психологія здібностей ученого -энцоклопедиста Х.Вольфа

Б.  психологія відчуттів Кондельяка

В. психологія природної необхідності людини-машини Ламетрі

Г. натурфілософія М.Ломоносова

 1. Х. Вольфу належать книги:

А. “Емпірична психологія”, “Раціональна психологія”.

Б. «Трактат про відчуття»

В. «Природна історія душі»

Г. «Людина-машина»

 1. Розквіт матеріалістичної думки у Франції був підготовлений ньютонівською картиною природи і локковской картиною свідомості і пропагандистами досвідченого знання у Франції, такими як:

А. Юм і Гартлі

Б. Вольтер і Кондельяк

В. Вольф і Руссо

Г. всі варіанти

 1. У «Трактаті про відчуття» Кондельяком уявлена:

А. психологія здібностей

Б  психологія відчуттів

В. психологія природної необхідності людини-машини

Г. натурфілософія

 1. Наступний автор в книзі “Природна історія душі» стверджує, що душа дійсно існує, проте її не можна відокремити від тіла, оскільки тіло – машина, то і людина вцелом зі всіма його душевними здібностями автомат, що всього лише відчуває, мислячий і прагнучий до насолоди

А.  Х.Вольф

Б.  Кондельяк

В.  Ламетрі

Г.  М.Ломоносов

 1. У роздробленій Німеччині в 16 в. найбільшу популярність серед психологічних учень придбала

А. психологія здібностей ученого -энцоклопедиста Х.Вольфа

Б. психологія відчуттів Кондельяка

В. психологія природної необхідності людини-машини Ламетрі

Г. натурфілософія М.Ломоносова

 1. У Франції 16 в. велику популярність серед психологічних учень придбала

А. психологія здібностей ученого -энцоклопедиста Х.Вольфа

Б.  психологія відчуттів Кондельяка

В. психологія природної необхідності людини-машини Ламетрі

Г. натурфілософія М.Ломоносова

15 Головна практична ідея французького матеріалізму полягала в затвердженні вирішальної ролі

А.  виховання і освічених законодавців

Б. біологічного

В. психічного

Г. всі варіанти

16.Руссо стверджував, що людина від природи добра, але його зіпсувала

А. жадність

Б.  цивілізація

В. віра

Г. всі варіанти

 1. Уявлення про різні рівні інтеграції органів “людської машини” розвинув у Франції

А.  Х.Вольф

Б   Кондельяк

В.  Ламетрі

Г.  Кабаніс

 1. Економічний і культурний підйом Росії після реформ Петра I сприяв формуванню передової суспільно-філософської і наукової думки і висуненню учених

А.  М.В.Ломоносова, Я.П.Козельського, Н.І.Новікова, А.Н.Радіщева

Б.   Х.Вольфа,   Кондельяка

В.  Ламетрі, Кабаніса

Г. всі варіанти

 1. Загальна характеристика психології Нового Годині ХУІІ століття.
 2. Базовою ідеєю культури XVII століття, — як у сфері філософії, так і психології, що знаходиться під її впливом, — був

А. дух математики, представлення Всесвіту у вигляді фігури

Б.  дух механіцизму, представлення Всесвіту у вигляді гігантської машини.

В  дух ідеалізму

Г. всі варіанти

 1. Ідея механіцизму визріває спочатку в

А.  у роботах італійського фізика Галілео Галілея

Б. у натурфілософії

В. у роботах англійського фізика і математика Ісаака Ньютона

Г. всі варіанти

 1. У XVII столітті створення всіх діючих причинно-наслідкових зв’язків приписувалося

А. людині

Б.  Боові

В. машині

Г. всі варіанти

 1. Детермінізм – це:

А. зумовленість сьогодення минулими подіями

Б. зумовленість минулого справжніми подіями

В. незалежність минулого і сьогодення

Г. незалежність майбутнього

 1. Редукционизм виник з ідеї

А. відомості розуміння функціонування цілого до розуміння функцій  його частин

Б.  монізму

В. дуалізму

Г. всі варіанти

 1. Зрозуміти те, який влаштований Всесвіт в цілому в 17 столітті пропонувалося за допомогою

А. експерименту

Б. редукционистского підходу

В.  віра

Г. всі варіанти

 1. «Франкенштейн» — роман

А. англійської письменниці Мері Уоллстоункрафт Шеллі

Б. американського письменника Л. Франка Баума

В. російського письменника Беляєва

Г. немає варіанту

17. Психологія Ч. Беббіджа (1792—1871) та О. Конта (*********)

     

 1. Чарльз Беббідж ексцентричний англійський математик відомий тим, що:

А. розробив прилад, який він назвав обчислювальною машиною

Б. спроектував машину, яка відтворювала не фізичні дії людини, а його розумові операції.

В. створив машину, що уміє грати в шахи, шашки і  інші ігри.

Г. всі варіанти

 1. В середині XIX століття європейською філософською думкою опанувала нова мода —

А позитивізм

Б. редукционизм

В. интеракционизм

Г.  всі варіанти

 1. Огюст Конт, як позитивіст стверджував, що

А. всі варіанти

Б. всі знання ненадійні і метафизичні

В. світ не може бути пізнаним

Г. в достатній мірі надійними можуть вважатися тільки, ті факти, які піддаються об’єктивному науковому спостереженню, а всі спекулятивні або метафізичні твердження, отримані чисто логічним шляхом ілюзорні і повинні бути знехтувані.

 1. Ухвалення позитивістської орієнтації означало, що

А. відтепер учені повинні покладатися  на бога

Б. довіряти можна лише свідоцтвам наших відчуттів, тільки вони дають наукові знання

В. всі знання — просто нісенітниця

Г. всі варіанти

 1. Антиметафізична тенденція навила підкріплення у сфері власного філософського знання учення

А. матеріалізму

Б. ідеалізму

В. монізму

Г. немає варіанту

 1. Матеріалізм – це учення, которе

А.  відповідає метафізиці

Б. стверджувало, що всі події у Всесвіті можна описати і пояснити природними чинниками, через  різні властивості матерії, і енергії.

В. характерний для ідеалістів

Г. всі варіанти

 1. Прихильники емпіризму вважали, що

А. єдиним джерелом знання є пам’ять

Б.  єдиним джерелом знання є плотський досвід

В. єдиним джерелом знання є мислення

Г. всі варіанти

 1. Емпіризм протистоїть нативистской концепції Декарта, згідно якої

А. частина ідей, що мають для процесу пізнання найважливіше значення, носить природжений характер.

Б.  всі люди набувають знань в процесі життя

В.  всі ідеї носять природжений характер

Г.  всі варіанти

 1. Вченння і життєдіяльність Р. Декарта
 2. Рене Декарт народився:

А. у Франції 31 березня 1596 року

Б. у Англії 23 березня 1566 року

В. у Італії 5 квітня 1600 року

Г. немає варіанту

 1. Р.Декарт помер:

А. у Швеції  11 лютого 1650 року

Б. у Іспанії 7 березня 1700 року

В. у Італії 5 квітня 1600 року

Г. немає варіанту

 1. Декарт, розглядаючи проблему співвідношення душі і тіла, зосередив увагу на

А. провідній ролі душі перед тілом

Б.  проблемі так званого психофізичного дуалізму

В.  будові мозку

Г. всі варіанти

 1. Позиція Декарта спричинила за собою зміну методів дослідження душі:

А. більше стало метафізичних міркувань

Б.  стали застосовувати методи об’єктивного спостереження за ходом психічних процесів і експерименту

В більше стало умоглядних спекуляцій про існування і природу душі.

Г. всі варіанти

 1. Розглядаючи природу тіла, Декарт безпосередньо апелював до

А. механико-гідравлічній моделі

Б. атомістичної моделі

В. хімічної науки

Г. всі варіанти

 1. Декарта часто називають автором учення про

А. виховання

Б. рефлекси

В. позитивізм

Г. всі варіанти

 1. На думку Декарта

А.  м’язи і сухожилля подібні до двигуна і пружин

Б. всі рухи  механічного тіла не довільні, а викликаються якимись зовнішніми причинами

В. значна частина рухів людського тіла відбувається без якої-небудь, участі свідомості.

Г. всі варіанти

 1. Ідеї Декарта відбилися на сучасному уявленні

А. психоаналітиків про несвідомий

Б. бихевиористів про стимул-реактивний (s-r) принцип поведінки

В. гештальтистів про сприйняття свідомості

Г. всі варіанти

19. Вчення  Д.Гартлі, Д. Берклі, Д. Юма, Д. Мілля, Д. Локка
 1. Роки життя Д.Гартлі:

А. **********

Б.  **********

В.  **********

Г.  *********

 1. Девід Гартлі написав книгу:

А. «Досвід нової теорії зору»

Б.  «Трактат про початки людських знань».

В.  «Роздум про людину, його будову, борг, покладання надії»

Г.  всі варіанти

 1. Гартлі припускав, що:

А.  основним законом асоціації є закон суміжності

Б. рецептор повинен розглядатися не сам по собі, а як компонент системи.

В. наступні за роздратуванням рецептора рухи м’язів можуть відбуватися в непомітній для  зовнішнього сприйняття формі.

Г. всі варіанти

Д. вольова поведінка виникає у людини завдяки з’єднанню сенсорних реакцій з мовою.

 1. Гартлі   пояснював функціонування мозку і нервової системи в цілому через  ідею

А. мозкових вібрацій

Б. відтворення вражень

В. роботи атомів

Г. всі варіанти

 1. Роки життя Джорджа  Берклі:

А. **********

Б.  **********

В.  **********

Г.  *********

 1. Д. Берклі написав:

А. «Досвід нової теорії зору»

Б.  «Трактат про початки людських знань».

В.  «Роздум про людину, його будову, борг, покладання надії»

Г.  варіанти А і Б

 1. Дж. Берклі вважав, що

А. всі наші знання про зовнішній світ походять з досвіду

Б. всі якості вторинні

В.  «бути – означає бути в сприйнятті»

Г. всі варіанти

 1. Роки життя Дейвіда Юма:

А. **********

Б.  **********

В.  **********

Г.  *********

 1. Д. Юм відомий тим, що:

А проголосив єдиним об’єктом пізнання досвід

Б. відкинув рефлексію як джерело пізнання.

В. розвинув вчення про плотський досвід як потік «вражень»

Г. всі варіанти

 1. Роки життя Д.С. Мілля:

А. **********

Б.  **********

В.  **********

Г.  *********

 1. Д.С. Мілль написав:

А. «Досвід нової теорії зору»

Б.  «Трактат про початки людських знань».

В.  «Поневолення жінки»

Г. немає варіанту

 1. Д.С. Мілль вважав, що

А. всі наші знання про зовнішній світ походять з досвіду

Б. всі якості вторинні

В.  «бути – означає бути в сприйнятті»

Г.  розум грає активну роль у  виробленні асоціативних ідей

 1. Джеймс Мілль прожив період:

А. 1773 – 1836

Б.  **********

В.  **********

Г.  *********

 1. Д.Мілль написав:

А. «Історія британської Індії», «Аналіз феноменів людського розуму»

Б.  «Трактат про початки людських знань».

В.  «Поневолення жінки»

Г. всі варіанти

15.Д. Мілль хотів довести, що

А. людський розум є не більше ніж машина

Б. розум – якась пасивна структура, що приводиться в рух тільки зовнішніми стимулами

В. у відповідь на зовнішні стимули людина реагує автоматично

Г. всі варіанти

16.Джон Локк  прожив період:

А. 1773 – 1836

Б.  **********

В.  1632 – 1704

Г.  *********

17.Джон Локк написав книгу:

А.  «Досвід про людський розум».

Б.  «Трактат про початки людських знань».

В.  «Поневолення жінки»

Г. всі варіанти

18.Локк заперечує декартівські:

А. вчення про рефлекс

Б.  природжені ідеї

В.  філософські роботи

Г.  всі варіанти

 1. Локк розрізняє:

А.  2 досвіди: зовнішній і внутрішній

Б.  прості і складні ідеї

В.  первинні і вторинні якості

Г. всі варіанти

 1. Начлом епохи психохімічного підходу в теорії асоціацій є заява Локка про те, що:

А.  існує трьохкомпонентна теорія колірного зору

Б. складні ідеї утворюються в результаті поєднання і комбінування простих

В. існують природжені ідеї

Г. всі варіанти

 1. Психологічні теорії російських матеріалістів

М.В. Ломоносова, А.Н. Радіщева .

 1. Психологічні ідеї в Росії розвивалися ще в:

А.  1-2 вв

Би.   11-10 вв

У.  10-15 вв

Р. не варіанту

 1. У 18 столітті в Росії сформувалися достатньо цілісні концепції, які дали початок:

А.  матеріалістичним традиціям

Би.  ідеалістичним традиціям

У. медичним розробкам

Р. всі варіанти

 1. 18 вік увійшов до історії Росії як століття :

А. кріпосного для феодала ладу

Би.  освіти

У.  боротьби за гуманізм, за звільнення від забобонів і марновірств

Р. всі варіанти

 1. М. В. Ломоносов відомий тим, що

А. заклав основу матеріалістичної російської психології

Би. був російським ученим-енциклопедистом, фізиком, хіміком, істориком, філософом, поетом, письменником, творцем першої граматики російської мови.

У. матеріалістично пояснював відчуття, як продукт дії предметів зовнішнього світу на органи чуття, підкреслював роль мозку в розрізненні роздратувань

Р. висунув трьохкомпонентну теорію колірного зору

Д. Все варіанти

 1. Ідеї Ломоносова знайшли віддзеркалення в працях:

А.  Юнга

Би. всі варіанти

У.  Гельмгольца

Р. філософа Козельського і письменника і філософа Радіщева.

 1. Олександр Миколайович Радіщев відомий творами:

А. «Історія британської Індії», «Аналіз феноменів людського розуму»

Би.  «Трактат про початки людських знань», «Поневолення жінки»

У. «Петешествіє з Петербургу в Москву»,«О людині, його смертності і безсмерті»

Р. всі варіанти

 1. Олександр Миколайович Радіщев відомий як:

А. філософ

Би. економіст

У. правознавець, революціонер

Р. всі варіанти

 1. Радіщев дотримувався:

А. все варинты

Би.  гуманістичної етики,  заперечував існування душі як самостійній субстанції

У. думки, що психіка є функцією відомих органів тіла – нервів і мозку і без них неможлива.

Р. положення про  роль мови і мови у формуванні індивідуальної свідомості.

Д.  версії, що влада людини розповсюджується не тільки на думку, але і тіло.

150 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «10-20 тести готові історія»?
Щоб купити «10-20 тести готові історія», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «10-20 тести готові історія»?
Матеріали «10-20 тести готові історія» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «10-20 тести готові історія» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «10-20 тести готові історія» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «10-20 тести готові історія» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «10-20 тести готові історія» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *